Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

Η ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΛΥΝΣΗ


Ο άνθρωπος από την ημέρα της δημιουργίας του άρχισε να εξελίσσεται , συνεχώς. Προσπαθεί να ανακαλύψει καινούργια πράγματα , τα οποία θα τον βοηθήσουν να πορευθεί πιο εύκολα στη ζωή του. Κατάφερε λοιπόν να ανακαλύψει μηχανήματα , μεταφορικά μέσα , οικοδομήματα κι άλλους τρόπους πετυχαίνοντας έτσι την εξέλιξή του . Μέσα σε αυτά στέγασε κάποια μηχανήματα που θα του χρησίμευαν στις διάφορες εργασίες του . Αυτοί λοιπόν οι χώροι ονομάστηκαν Βιομηχανίες και Εργοστάσια ..Βεβαίως ,δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεκμετάλλευτους και φυσικά ανεπηρέαστους τους φυσικούς θησαυρούς που είναι άρρηκτα δεμένος . Σ’ αυτή ζει και αναπτύσσεται , απ’ αυτήν αντλεί την τροφή του και σ’ αυτήν τέλος επιστρέφει όταν αποβιώσει . η χρήση όμως του χρηματικού συστήματος προκάλεσε διεφθαρμένες συμπεριφορές με κύριο στόχο το προσωπικό κέρδος. Το κύριο θεμέλιο της κοινωνίας είναι η ενέργεια, μέσα σε ένα χρηματικό σύστημα που ο μηχανισμός του είναι η προτεραιότητα του κέρδους ο άνθρωπος χρησιμοποίησε ενέργειες που παρεμβαίνουν αυθαίρετα στη φυσική πρόνοια και την ομαλή εξέλιξη των φυσικών διαδικασιών αρχίζουν να εκδηλώνονται φαινόμενα φυσικής ανωμαλίας , μ’ άλλα λόγια να γεννιούνται οικολογικά προβλήματα . Σίγουρα τέτοια προβλήματα δεν υπάρχουν όσο η οικολογική ισορροπία διέπεται από τους κανόνες φυσικής αυτοπροστασίας , γιατί και σε περιπτώσεις παρεκτροπών εκ μέρους της φύσης λειτουργούν αυτόματα κώδικες φυσικής αυτοαποκατάστασης και βιολογικής επανισορρόπησης . Π.χ. αν κάποια περίοδο ένα βιολογικό είδος αναπτύχθηκε επικίνδυνα θα επινοηθεί αυτόματα τρόπος φυσικής εξουδετέρωσης . Οι συνέπειες της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι σοβαρότατες και βαρύνουν όλο και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου τον ανθρώπινο οργανισμό . Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι ανάμεσα στα πρώτα μεγάλα προβλήματα παγκοσμίως , σύμφωνα με διάφορα γκάλοπ που έγιναν . Όμως στα αποτελέσματα των ερευνών υπάρχει έλλειμμα γνώσεων , ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με το περιβάλλον , για τα παρακάτω θέματα…
ΕΝΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Με τον όρο εναέρια ρύπανση εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή στα φυσικά , χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του ατμοσφαιρικού αέρα , η οποία είναι ή μπορεί να γίνει , ζημιογόνος για τον άνθρωπο , τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς αλλά και τις βιομηχανικές διαδικασίες ,τις συνθήκες ζωής και τους πολιτιστικούς θησαυρούς . Με βάση όλα τα παραπάνω διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες εναέριας ρύπανσης .
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Ο ατμοσφαιρικός αέρας αποτελεί την πρωταρχική προϋπόθεση για την ύπαρξη του οργανικού κόσμου . Αποτελείται από άζωτο(Ν2) , οξυγόνο (Ο2) , ευγενή αέρια , αλλά και το όζον ( Ο3) , αμμωνία ( ΝΗ3 ), διοξείδιο του αζώτου ( ΝΟ2 ) , διοξείδιο του άνθρακα ( CΟ2 ) και πολλές άλλες ενώσεις που προέρχονται από πυρκαγιές δασών , εκρήξεις ηφαιστείων και άλλα . Αν η σύσταση αυτή μεταβληθεί ποιοτικά και ποσοτικά , τότε ο αέρας χαρακτηρίζεται ρυπαντικός . Έτσι η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η παρουσία στην ατμόσφαιρα ουσιών ξένων προς τα φυσιολογικά συστήματά της ή και η αλλοίωση της σύστασής της σε διάρκεια τόση και συγκέντρωση τέτοια που να μπορεί να βλάψει την ανθρώπινη υγεία , τους ζωντανούς οργανισμούς καθώς το υλικό και το πολιτισμικό περιβάλλον του ανθρώπου .
Είδη Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση διακρίνεται σε δύο μορφές , την ατμοσφαιρική ρύπανση τύπου Λονδίνου ή καπνομίχλη και την ατμοσφαιρική ρύπανση τύπου Λος Άντζελες φωτοχημική ρύπανση.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση δημιουργείται συνήθως στις μεγάλες πόλεις και από την έκλυση δηλητηριωδών αερίων όπως το μονοξείδιο του άνθρακα και αζώτου , το διοξείδιο του αζώτου και του θείου και το υδρόθειο . Τα αέρια αυτά προέρχονται είτε από την καύση στερεών ή υγρών καυσίμων στις κατοικίες , στα αυτοκίνητα και στις βιομηχανικές μονάδες βιομηχανικής επεξεργασίας και από φωτοχημικές αντιδράσεις οι οποίες γίνονται η ατμόσφαιρα της Γης . Στον άνθρωπο προκαλεί τρομερές , ανυπολόγιστες ζημιές στους πνεύμονες , στην καρδιά , στο συκώτι και σε άλλα ζωτικά όργανα , ενώ προκαλεί καρκίνο , φυματίωση , κυκλοφοριακά και αναπνευστικά προβλήματα ( δύσπνοια , άσθμα , εμφύσημα ). Ο μολυσμένος αέρας βλάπτει , καταστρέφει κυρίως τα κύτταρα του εγκεφάλου , δημιουργεί πτώση του δείκτη νοημοσύνης , της μνήμης , προκαλεί ψυχική κατάπτωση , άγχος , νευροφυτικές αρρώστιες . Το καλύτερο φυσικό σ ‘όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι ο καθαρός αέρας, ο οποίος όμως στις μέρες μας είναι δυσεύρετος .
Φαινόμενο Του Θερμοκηπίου
Στο φαινόμενο του θερμοκηπίου , ορισμένοι ρύποι π.χ το διοξείδιο του άνθρακα , ενεργούν όπως τα τζάμια σε ένα θερμοκήπιο . Επιτρέπουν δηλαδή την είσοδο των ηλιακών ακτινών στην γήινη ατμόσφαιρα , αλλά εμποδίζουν την έξοδο της θερμότητας . Το θερμικό αυτό «φράγμα» θεωρείται ότι έχει αυξήσει τη μέση θερμοκρασία της Γης και παράλληλα έχει μεταβάλλει και το κλίμα της . Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης , κάτω από φυσικές συνθήκες ( χωρίς την έλκυση των αερίων ανθρώπινης προέλευσης ) , ήταν ευεργετικό , γιατί κατακρατούσε θερμότητα , η οποία αλλιώς θα διέφευγε προς το διάστημα . Ως αποτέλεσμα η θερμοκρασία της Γης διατηρείται υψηλότερη κατά 30 βαθμούς κελσίου περίπου από ό, τ ι θα ήταν αν δεν υπήρχε το φαινόμενο του θερμοκηπίου . Σήμερα , με την αύξηση των συγκεντρώσεων των « θερμοκηπιακών αερίων » ( διοξειδίου του άνθρακα , μεθανίου , αζώτου, χλωροφθοράνθρακες κ.α. ) στην ατμόσφαιρα , το φαινόμενο αυτό είναι οξυμένο .
Η Ελάττωση Του Στρατοσφαιρικού Όζοντος ( η τρύπα του όζοντος )
Το όζον είναι αέριο , μία μορφή « εμπλουτισμένου οξυγόνου » επικίνδυνη στην εισπνοή . Γι’ αυτό και στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας όπου παράγεται δευτερογενώς από τους αέριους ρύπους και την ηλιακή ακτινοβολία , αποτελεί επικίνδυνο φωτοχημικό ρύπο . Το όζον που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα και αποτελεί ένα στρώμα της ατμόσφαιρας της Γης που εκτείνεται περίπου από 17 – 26 km πάνω από την επιφάνεια του πλανήτη . Η εμφάνιση του όζοντος άρχισε από τότε που δημιουργήθηκαν οι πρώτοι φυτικοί οργανισμοί στη Γη και οι οποίοι με τη φωτοσύνθεση παρήγαγαν το οξυγόνο . Κάποια στιγμή μάλιστα η συγκέντρωσή του στη στρατόσφαιρα ήταν τέτοια ώστε « έκανε » δυνατή και την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους στη Γη , πριν από περίπου 450 εκατομμύρια χρόνια . Χωρίς την παρουσία του δεν ήταν δυνατή ύπαρξη ζωής στη Γη , γιατί οι υπεριώδεις ακτινοβολίες του ηλίου κατέστρεφαν τους ζωικούς ιστούς . Ήταν ο καλύτερος « φίλος » μέχρι πριν από 20 χρόνια . Προστάτευε πολύ αποτελεσματικά από τη βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία του Ήλιου όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Όμως ο τρόπος ζωής του ανθρώπου και η ποικίλες ανθρώπινες δραστηριότητες , άλλοτε από αδιαφορία και άλλοτε από υπερεκτίμηση των ικανοτήτων του , κατάφεραν να διαταράξουν το στρατοσφαιρικό όζον σε βαθμό που έγινε εχθρός των βιοτικών συστατικών του πλανήτη .
Τα Αίτια Και Οι Επιπτώσεις Στον Άνθρωπο
Οι ουσίες που θεωρήθηκαν υπαίτιες για τη μείωση του πάχους της στιβάδας του όζοντος είναι η χλωροφθοράνθρακες , τα Χάλον και υδρογονάνθρακες . Η χρήση τέτοιων χημικών συστατικών (χλωρωφθοράνθρακες ) ως ψυκτικών υγρών σε οικιακές συσκευές βλάπτει το περιβάλλον και επιδεινώνει το φαινόμενο της καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος . Οι επιπτώσεις από μία απώλεια όζοντος γύρω στο 10% θεωρείται ότι μπορεί να είναι ολέθριες στην ανθρώπινη υγεία , με αύξηση κρουσμάτων καρκίνου του δέρματος κατά 300.000 ασθενείς και των κρουσμάτων καταρράκτη ( ασθένεια του ματιού ) κατά 1.750.000 σε παγκόσμιο επίπεδο .Εξάλλου , οι υπεριώδης ακτινοβολίες εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού , με αποτέλεσμα το άτομο να γίνεται περισσότερο ευάλωτο στις διάφορες λοιμώξεις .
ΡΥΠΑΝΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ
Με τον όρο ρύπανση του εδάφους εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη με φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, η οποία είναι υπό προϋποθέσεις να γίνει , ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς . Η ρύπανση του εδάφους αναφέρεται κυρίως στις αγροτικές περιοχές της υπαίθρου , ενώ ένα άλλο κομμάτι της μπορεί να θεωρηθεί η ρύπανση η οποία δημιουργείται από τα οικιακά και βιομηχανικά απόβλητα τα οποία πετιούνται σε αστικές ή υπαίθριες περιοχές .
Πως Δημιουργήται Η Ρύπανση Του Εδάφους
Η ρύπανση του εδάφους δημιουργείται βασικά από την χρήση ορισμένων τεχνικών μέσων της σύγχρονης γεωργίας , όπως τα χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμακα . Τα χημικά λιπάσματα αυξάνουν την παραγωγή σε μεγάλο βαθμό , αλλά περιέχουν ίχνη από τοξικά μέταλλα τα οποία παραμένουν στο έδαφος και συσσωρεύονται στους επιφανειακούς υπόγειους , ιδιαίτερα στις περιοχές με ρίζες δένδρων κοντά . Ακόμα τα εδάφη είναι εκτεθειμένα σε ρύπους που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα και οι οποίοι καταλήγουν σε βροχές . Στην συνέχεια οι ρύποι που δημιουργούνται στο έδαφος ή απλά διέρχονται από αυτό , καταλήγουν αργά ή γρήγορα στην υδατόσφαιρα μέσω των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στις θάλασσες . Έτσι λοιπόν η ρύπανση του εδάφους είναι στενά συνδεδεμένη με την ρύπανση των χερσαίων υδάτων των θαλασσών
Τέλος τα οικιακά απόβλητα , όπως τα πλαστικά κουτιά , τα γυάλινα μπουκάλια , υλικά τα οποία αποικοδομούνται πολύ αργά ή καθόλου καθώς επίσης και τα βιομηχανικά απόβλητα τα οποία πετιούνται σε αστικές ή υπαίθριες περιοχές προκαλούν μόλυνση των εδαφών αλλά και υποβαθμίζουν την αισθητική του περιβάλλοντος γενικά .
Επιπτώσεις Από Την Ρύπανση Του Εδάφους
Η ρύπανση του εδάφους έχει δυσάρεστα αποτελέσματα στη ζωή και τον οργανισμό του ανθρώπου . Οι τοξικές ουσίες στο χώμα μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και επιβαρύνουν την υγεία του . Ακόμα ορισμένοι φυτικοί οργανισμοί όπως τα λαχανικά δεν μεταβολίζουν πλήρως αυτές τις ουσίες ( κυρίως τα νιτρικά ) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η συγκέντρωση τους στην φυτική μάζα και διαμέσου των τροφικών αλυσίδων να περνούν στον άνθρωπο . Τα φυτοφάρμακα έχουν πολλά πλεονεκτήματα αλλά παρουσιάζουν όμως και σοβαρά μειονεκτήματα όπως την συσσώρευση κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας και τα προβλήματα που δημιουργούν σε όλους τους οργανισμούς του οικοσυστήματος που επιδρούν όχι μόνο στους εχθρούς των καλλιεργειών . Η αλόγιστη χρήση τους ακόμα έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων ανθεκτικών στελεχών των εχθρών των καλλιεργειών και ασθενειών .
Καταστροφή των Δασών
Τα δάση είναι ¨οι πνεύμονες της ζωής ¨.
Καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από τη μόλυνση
Συγκρατούν τα νερά και δημιουργούν τις πηγές και τα υπόγεια νερά.
Εμποδίζουν τη διάβρωση του εδάφους και δημιουργούν το εύφορο έδαφος.
Προσφέρουν στον άνθρωπο το οξυγόνο , δηλαδή την ίδια τη ζωή.
Τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος έχει βαλθεί με μανία να εξολοθρεύσει τα δάση από το πρόσωπο της Γης . Η Ελλάδα όπως είναι γνωστό , πρωτοστατεί σε αυτό το έργο . Μέσα στα τελευταία 40 χρόνια , κατάφερε να καταστρέψει το 50% των τροπικών δασών . Αυτή τη στιγμή οι δήμιοι και εκμεταλλευτές του δάσους καταστρέφουν ανενόχλητοι ακόμη και το τελευταίο τροπικό δάσος , αυτό του Αμαζονίου στη Βραζιλία . Ήδη το οξυγόνο που παράγουν τα δάση δεν καλύπτει τις ανθρώπινες ανάγκες . Η συνέχιση αυτής της πολιτικής ισοδυναμεί με τις συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου .
Ρύπανση Των Υδατικών Συστημάτων
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι σύγχρονες κοινωνικές της παγκόσμιας κοινότητας είναι η ρύπανση των υδατικών πόρων και η διαχείρισή τους στο πλαίσιο της αειφορίας ( διατήρηση των υδατικών πόρων σε τέτοια κατάσταση , ώστε να είναι βιώσιμοι για τις επόμενες γενιές των ανθρώπων και των υπόλοιπων ζωντανών οργανισμών ) . Τα μεγαλύτερα προβλήματα στα υδατικά συστήματα προέρχονται από τα αστικά και τα βιομηχανικά υγρά απόβλητα . Τα αστικά λύματα συνιστούν ένα θολό υγρό που περιέχει κυρίως νερό (99,9) , αιωρούμενα οργανικά και ανόργανα προιόντα, στερεά σωματίδια, διαλυμένα συστατικά και μικροοργανισμούς . Σε γενικές γραμμές , τα οικιακά ή τα αστικά λύματα προέρχονται από τις χρήσεις του νερού που καταναλώνει ο άνθρωπος για τις ανάγκη του. Ειδικά η ρύπανση από βαριά μέταλλα στα ελληνικά υδατικά συστήματα είναι σχετικά χαμηλή , με εξαίρεση την περιοχή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού στο Κερατσίνι, τη βιομηχανική περιοχή του Κόλπου της Ελευσίνας και του Θερμαικου Κόλπου , του Κόλπου της Καβάλας , του Παγασητικού και του Πατραικού.
Μόλυνση Του Νερού

Οι πηγές , τα ρυάκια που τρέχουν στην εξοχή και τα ποτάμια είναι μολυσμένα από τα λιπάσματα , τα φυτοφάρμακα , τα απορρυπαντικά , τα λύματα ανθρώπινων και ζώων και τα βιομηχανικά απόβλητα , αντί να ποτίζουν τη Γη και τα πλάσματα , τα φαρμακώνουν .
Καταστροφή Των Θαλασσών
Η απεραντοσύνη των ωκεανών μας οδηγεί στη σκέψη ότι τίποτε δεν μπορεί να τους καταστρέψει . Κι όμως ο άνθρωπος του 2000 κατόρθωσε να πνίξει τις θάλασσες με 20.000.000.000 τόνους απόβλητα από ραδιενεργά κατάλοιπα μέχρι επικίνδυνες χημικές ουσίες ( υδράργυρος , μόλυβδος κ.τ.λ. ) Λίμνες και ολόκληρες θάλασσες έχουν μετατραπεί σε έναν απέραντο βούρκο , οι παραλίες γεμίζουν συνεχώς με νεκρά ψάρια .

Free Signature Generator

Free Signature Generator

2 Comments:

Venus said...

Και πόσα άλλα ακόμα. Αναρωτιέμαι τελικά αν κινδυνεύουμε μόνο επειδή καπνίζουμε ?

Άρρωστα φιλάκια nobi μου

nobi-z-vp said...

φυσικα και δεν ειναι μονο αυτο... τα χειροτερα δεν τα αντιλαμβανομαστε.! φιλια...;)